Bescherming van de rechten van Oekraïense werknemers in België

Als je een A-kaart of Annex 15 (die 45 dagen geldig is in afwachting van een A-kaart) hebt, kun je beginnen met werken. Als persoon met een tijdelijke beschermingsstatus heb je onbeperkte toegang tot de arbeidsmarkt.

Voor iedereen die op het punt staat een job te beginnen of al aan het werk is, is het heel nuttig om op voorhand je rechten als werknemer te kennen. Alle werknemers in België hebben dezelfde rechten (zelfs als je informeel tewerkgesteld bent (wat we afraden) of illegaal verblijft).

De SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) heeft een korte brochure ontwikkeld om de naleving van arbeids- en sociale zekerheidsvoorwaarden bij tewerkstelling van Oekraïners met tijdelijke bescherming te bevorderen.

Aan de hand van de vragenlijst van de SIOD kun je nagaan of je arbeidsrechten worden gerespecteerd. Als dat niet het geval is, moet je contact opnemen met de organisaties die zich bezighouden met het oplossen van problemen op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Overheidsorganisaties waarmee je contact kunt opnemen als je vragen hebt:

  • over sociale zekerheid, sociale status en economische uitbuiting: inspectiedienst (ONSS)
  • voor de sociale zekerheid van zelfstandigen: Nationaal Instituut voor de sociale zekerheid van zelfstandigen (INASTI)
  • voor tijdelijke en volledige werkloosheid: Nationaal Arbeidsbureau (ONEM)
  • voor arbeidsvoorwaarden, bezoldiging en jaarlijks verlof: Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  • voor ziekteverzekering of invaliditeit: de inspectiedienst van het nationaal instituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (INAMI)
  • voor klachten in verband met de arbeids- en socialezekerheidswetgeving en bescherming tegen economische uitbuiting: Contactcentrum voor sociale fraude (SIRS).

De adressen en contactpersonen van deze organisaties, evenals een lijst van de belangrijkste vakbonden en andere organisaties die betrokken zijn bij de bescherming van de rechten van buitenlanders, zijn te vinden in de brochure hier.