Ziektekostenverzekering voor werknemers

Recht op ziekte-uitkeringen in België:

Iedereen die in België werkt onder een formele arbeidsovereenkomst heeft recht op ziekte-uitkeringen. Er zijn echter gevallen waarin het recht op uitkeringen niet van toepassing is:

  • Als je minder dan 1-3 maanden werkt onder een interim contract.
  • In geval van tijdelijke werkloosheid.
  • Als de werknemer de werkgever niet op tijd op de hoogte heeft gebracht van de ziekte.

Ziekteverlof voor ouders met zieke kinderen:

Als je een werkende ouder bent en je kind is ziek, heb je recht op ziekteverlof. Het werkt als volgt:

Ouders kunnen tot 10 dagen ziekteverlof per jaar opnemen om voor hun kind te zorgen. Deze dagen staan bekend als sociaal verlof of gezinsverlof en worden niet betaald door je werkgever.
Het is belangrijk om je werkgever altijd op de hoogte te brengen van je afwezigheid.
Voor langdurige kinderopvang is het mogelijk om een uitkering aan te vragen via de RVA, maar hier zijn veel voorwaarden aan verbonden.
Oppas aan huis:

Een nanny aan huis is beschikbaar om te zorgen voor kinderen jonger dan 12 jaar die medische zorg nodig hebben. De nanny zorgt voor het kind, kookt, helpt bij het aankleden en biedt gezelschap. Voor deze service is een doktersverklaring nodig. Een thuisnanny doet geen huishoudelijke taken en geeft een gedetailleerd verslag aan het einde van de dag. De prijzen voor home nanny diensten van verzekeringsmaatschappijen zijn vergelijkbaar. De vergoeding bedraagt ongeveer 5 euro per uur tot een maximum van 160 uur per jaar.

Burn-out op het werk:

Voor tijdelijke tewerkstelling (minder dan 3 maanden) worden geen ziekteverlof en uitkeringen voorzien. Om een uitkering te krijgen, moet je 1 jaar in België gewerkt hebben en voldoende werkdagen hebben.De ziekte moet worden gemeld bij het ziekenfonds en de werkgever moet op de hoogte worden gebracht.
Registratie van ziekteverlof:

De arts bepaalt de diagnose en de duur van de behandeling. Periodieke controles bij een arts en consultaties bij een psycholoog van het ziekenfonds helpen te bepalen of je terug aan het werk kan.
 

Belangrijk:
Werkgevers hebben het recht om een medisch onderzoek te vragen om na te gaan of een afwezigheid wegens ziekte gerechtvaardigd is.Weigering om een medisch onderzoek te ondergaan kan leiden tot het verlies van het recht op uitkeringen.
 

Documenten om de ziekte te bevestigen:

De werknemer moet een ziekteattest en een attest van tijdelijke arbeidsongeschiktheid aanvragen bij een arts, die naar de werkgever en het ziekenfonds gestuurd moeten worden.

Bij problemen met betalingen voor werkgerelateerde letsels:

Neem contact op met de vakbond. De onkostenvergoeding wordt bepaald door de verzekeraar van de werkgever. Het ziekenfonds kan betalingen verrichten als daar wettelijke redenen voor zijn.

Bekijk de webinaropname voor meer informatie over ziektekostenverzekeringen voor werknemers (in het Oekraїens): https://youtu.be/vQYeEb4lw8k?feature=shared